Under fredags eftermiddagen var det dags för ekonomi-ettornas och LiP/Hums-etta att ta plats i Lunds stadshus för det årliga riksdags rollspel, under förmiddagen hade detta rollspel ägt rum för Samhälls-ettorna och Hip-ettorna. För de fyra klasserna var det sex partier representerade, Gemenskapspartiet, Värdepartiet, Frihetspartiet, Solidaritetspartiet, Balanspartiet och Verklighetens parti.

De olika utskotten, miljöutskottet, lagutskottet, socialutskottet, försvarsutskottet och kulturutskottet, diskuterade olika motioner och förslag. Efter timmar i möte med både sitt eget parti och i de olika utskotten, träffas alla ledamöter för röstning i Plenisalen.

För kulturutskottets del stod det kampsport på agendan något som det stod delade meningar kring. Det diskuterades bland annat hur vida sparkar och slag mot huvud ska tillåtas eller förbjudas, samt hur tävlingar inom kampsporten skulle vara tillåtet att arrangera. I slutändan stod det klart att Gemenskapspartiets proposition med stöd från Balanspartiet, Solidaritetspartiet och Värdepartiet trots allt hade en klar majoritet och fick också sitt förslag igenom.

I försvarsutskottet talades det flitigt om värnplikten. Det rådde delade meningar kring hur vida kvinnor ska få möjligheten och vara en del att utföra värnplikten. Slutligen fick frihetspartiet majoritet och motionen gick igenom. Detta innebär att värnplikten är obligatorisk, för både kvinnor och män från 19 års ålder och 6 månader fram.

Miljöutskottets debatter handlade om sänkta biljettpriser inom kollektivtrafiken, höjd bensinskatt och hur vida ska avvecklas eller inte. Väl inne i Plenisalen där röstningen genomfördes blev det slutligen propositionen som gick igenom. Gemenskapspartiet fick stöd från flera hålla, exempelvis från Solidaritetspartiet och Balanspartiet.

I lagutskottet tog man upp om hur signalspaning ska skötas, och när röstning var klar hade Verklighetens parti och Balanspartiets motion gått igenom.

Socialutskottet sakfråga var angående minskad ungdomsbrottslighet. De talade också om hur lärare och skola ska få ”högre status”. Även i detta utskott var det skilda åsikter men Gemenskapspartiets proposition med stöd från Verklighetens parti, Balansparitet och Solidaritetspartiet går igenom när samtliga röster är räknade.

Inne i Plenisalen går det mesta lugnt till. Under några av röstningarna angående olika sakfrågor, höjdes det röster och började småpratas, trots detta hade ”Fru Talman” tillsammans med sina kollegor, och övriga treor ordning i salen under de 2 timmarna som ettorna befann sig i salen. 

Skribent: Linnea Andersson, LiP1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *