Medan Storbritannien blir allt mer osäkra EU blir Skottland allt mer osäkra på Storbritannien. I det nu två veckar gamla valet kammade SNP-Scottish National Party hem 56 av Skottlands 59 platser i det nationella parlamentet. I höstas hölls en allmän omröstning i Skottland angående SNPs kärnfråga: Ska Skottland lämna Storbritannien och bilda en självständig stat? Svaret blev ett knappt nej, med 45 % av rösterna för och 55 % av rösterna emot. Vilka är SNP, och vad har plötsligt gjort dem relevanta?

SNP är äldre än fred i Europa. Partiet skapades 1934 i en sammanslagning av två unga nationalistiska partier, Scottish Party och National Party of Scotland. Idén som organisationen kretsade kring var till en början inte skotsk självständighet utan snarare skotskt självstyre. Skottland har legat i union med Storbritannien i trehundra år och sedan dess styrts av ett brittiskt parlament med representanter från både Skottland och resten av de brittiska öarna. Denna ordning var inte helt problemfri dock, då många skottarna inte delade övriga britters politiska åsikter och menade på att Skottland, som en minoritet, förtrycktes demokratiskt av majoriteten, främst England.

Länge var SNP bara ett parti som plockade hem några fyra, fem röster om året. Faktum är att de förra året bara hade sex platser i det brittiska parlamentet. Anledningen till deras plötsliga enorma framfart har dock sina rötter långt tillbaka, redan på sjuttiotalet. Då upptäcktes olja utanför Skottlands kust och den lilla delen av Storbritannien blev plötsligt mycket viktigare. Skottland tyckte dock att de fick alldeles för liten vinst från oljan. Resten av Storbritannien gav vika och lovade Skottland att godkänna ett eget skotskt parlament om förslaget kunde få en majoritet av de skotska rösterna och om denna majoritet motsvarade 40 % av befolkningen. En folkomröstning hölls och en majoritet röstade för självständighet, men denna majoritet misslyckades med att uppnå det sista kravet och inget skotskt parlament bildades.

Stödet för ett eget skotskt parlament växte dock med tiden då det brittiska konservativa partiet styrde landet, även om de flesta skottarna röstade på liberalerna och det brittiska arbetarpartiet: då de konservativa var opopulära i Skottland ville skottarna mycket hellre kunna rösta fram en egen regering för sitt eget parlament bestående av partier populära i Skottland. För att säkra fler röster gick Storbritanniens arbetarparti till val på att införa ett eget, skotskt parlament, ett löfte de höll då de kom till makten. Detta var 1997.

Även om SNP inte vann många röster för Storbritanniens val vann de desto fler för valet till Skottlands parlament. SNP formade som det största partiet en minoritetsregering 2007. Partiet lyckades dock inte få en majoritet i parlamentet för att hålla en folkomröstning på huruvida Skottland skulle bli självständigt. Deras stöd växte dock, och 2011 fick de en egen majoritet i parlamentet och fick därigenom sin vilja igenom. Omröstningen för skotsk självständighet gav ett avslag till idén men nu, 2015, stödde en majoritet av befolkningen SNP till det nationella brittiska valet och partiet fortsätter lyfta frågan.

SNP är alltså inget nytt påhitt, och inte heller är skotsk självständighet. Sedan upptäckten av olja 1974 har intresset för skotsk självständighet stadigt ökat och nu är chanserna stora att SNP får mandatet att genomföra stora förändringar för Skottland. Samtidigt har det brittiska arbetarpartiet förlorat nästan allt sitt stöd. Om detta fortsätter i samma riktning kommer vi snart se Skottland bryta sig fritt: vilket dessutom medfört en nästan garanterad dominans för de konservativa i Storbritanniens nationella val, då arbetarpartiet förlorar sitt största stöd, Skottland.

Skribent: Axel Hellbom Allström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *