Uttalandet ”att de unga är framtiden” är vanligt förekommande, och det vore en lögn att säga att framtiden är oviktig. Därför kan man ju tro att satsningarna på skolan (och därmed ungdomarna) är enorma, men enligt Pisa-undersökningar ges inte unga idag chansen till en duglig utbildning. Rapport efter rapport larmar, men trots det består samt förvärras problemen. Skolan har blivit ett experiment där efterfrågan på kunskap i många fall inte mättas. Det måste ändras. För vikten av kunskap är väl ändå stor?

Globaliseringen ökar och i brist på arbetskraft som är anpassad för den givna arbetsuppgiften kan man utan svårigheter ta in ny. Därmed hårdnar konkurrensen efter arbete betydligt. En eftersträvad egenskap hos arbetare är i många fall kunskap, och inte enbart den kunskap som finns att hämta på nätet.

Givetvis är det ansträngande och tidskrävande att memorera nya fakta. Men förutom att det kan vara både kul och intressant att kunna, ger det bra förutsättningar för ett fortsatt bra liv. En får möjlighet att planera, samt förbättrad problemlösningsförmåga och det finns dessutom en stark korrelation mellan kunskap och livsglädje.

Fördelarna med att veta saker i jämförelse med att bara kunna söka upp fakta på nätet är stora: Genom kunskap kan en lägga ihop ett axiom med ett annat, och inte nog med det. En förstår hur och varför följden är så som den är och vad den innebär. Dessutom öppnas möjligheten till ökad analysförmåga över om teorier är felaktiga, vilket både sparar tid och ansträngning.

Inte minst är det i ett mer politiskt perspektiv en dygd i en demokrati, och en ökad förståelse, samhällsmedvetenhet och insikt i följderna av olika ståndstaganden följer. Utan kunskap är det svårt att sätta sig in i, eller över huvud taget förstå dilemman, och givetvis ökar då risken för lågt valdeltagande.

Så för att svara på ovanstående fråga: Ja, vikten av kunskap är inte bara stor, utan enorm. Kanske till och med större idag än någonsin tidigare, då konkurrensen ständigt hårdnar. Med eller utan internet är kunskapsinnehav en dygd.

Av: Caroline Lacey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *