Om stolarna i någon sal gnisslar ohållbart mycket, om era skåp känns för små eller om trapporna att gå upp för varje dag är för många och långa, eller överhuvudtaget om ni har klagomål att framföra i hopp om förbättring. Är det någon som vet vart man ska vända sig då? 

Mitt svar är nu och för alltid Elevskyddsombudet! Det består av Roni Amini (N2E) och Tove Edling (Lip2). Elevskyddsombudet har i uppgift att uppmärksamma klagomål och föra dem vidare i syfte att förminska och förgöra Katdralskolans alla brister. De har dessvärre varit ganska okända fram tills nu, men vi hoppas kunna vända trenden.

Skribent: Sophia Lennartsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *