Redan på de gamla grekernas tid visste man att en öppen debatt var nödvändig för en bra samhällelig utveckling. Därför hade man det och denna öppenhet har man fortsatt med fram tills nu. Den har nämligen följts upp av större och större tystnad i ett samhälle där alla åsikter inte längre accepteras och där människor med opassande åsikter numera håller munnen stängd för att slippa dumförklaras av resterande. 

Det är ett faktum att åsikter polariseras om debatten inte flödar

Framförallt när det kommer till flyktingpolitik går svenska folkets åsikter isär. Glåpord, svordomar och så vidare ropas i raseri, i hopp om att för evigt slippa åsikterna. Men det är ett faktum att åsikter polariseras om debatten inte flödar. Redan på de gamla grekernas tid – för flera tusen år sen – visste människan att diskussion och debatt var en nyttig del av samhället. Torget var en symbol för en samlingsplats där åsikter byttes, tankar delades och perspektiv skiftades när de bemöttes av nya argument och synvinklar. Om någon åsikt var för avvikande, kunde den här samlas upp och åter förlikas med det övriga folkets. På så sätt hölls åsikterna inom folket någorlunda ihop och landet kunde styras i en riktning som alla huvudsakligen var överens om. 

I dagens samhälle har torget försvunnit och ingenting har ryckt in för att ta dess plats. Vardagen är stressig och ingen stannar längre för en politisk diskussion. Internet skulle kunna vara räddaren i nöden. Men genom Google filtreras din datorskärm så att den matchar dina tidigare sökningar och din målgrupp, och du slipper därför att se sådant som du troligen inte skulle gilla. 

På facebook lämnar polariseringen idag tydliga kännetecken då grupper som ”Sverigedemokraterna ut ur riksdagen”, och liknande, sprids. Däremot kan vi inte demokratiskt kasta ut ett parti som har ett stöd på över växande 20% (enligt den senaste opinionsundersökningen av Novus) ur riksdagen. Hur skulle det se ut? Vad skulle Sverige vara för demokrati då? Sverige är en demokrati. Demokrati betyder folkstyre och innebär att folket styr tillsammans; rättvist. Oavsett vad hela eller delar av folket tycker är det majoriteten som beslutar om vad som gäller för att ett land rättmätigt ska kunna kalla sig för demokratiskt. Och vi ska väl utgöra ett demokratiskt land? Om svaret är ja, får vi oberoende av vår egen politiska ståndpunkt acceptera att folk tycker olika. Det innebär inte att vi ska sluta debattera eller diskutera om våra åsikter skiljer sig. Bara att vi ska låta dem styra också, och framförallt att vi inte ska dräpa debatten genom att dumförklara eller ringakta dem, för de kommer inte bli övertalade eller övertygade att tycka något annat genom det. Istället ska vi använda slagkraften i ORD. 

Jag vet inte hur det ska ske, men den politiska debatten är och har alltid varit extremt viktig för åsiktssammanhållningen inom samhället, och den måste därför återupplivas och ljuda genom välfyllda torg. Vi måste bemöta ord med ord och börja samtala och diskutera igen, för att ha möjlighet att hitta den bästa lösningen sett ur det bredaste perspektivet. Att åsikter bojkottas leder inte till att de försvinner eller att dessa människor ändrar attityd, vare sig det är vad man vill åstadkomma eller ej. I sin tystnad växer sig i stället åsikterna starkare och åsiktsspridningen ökar. Det blir en ond cirkel då de oaccepterade åsikterna tystas ner ännu mer, utav individerna själva vid det här laget. Ingen vill ju öppna munnen om man blir ringaktad så fort man säger sin åsikt. Läget blir dessutom akut, då Sverige tar in flyktingar samtidigt som rasistiska åsikter växer. Sverige måste stå enat för att vi ska hitta en bra lösning – en lösning som är bra i allas ögon. Sveriges tredje största parti övervägdes att kastas ur riksdagen för att de ”tycker fel”, men i en demokrati bestämmer och ska alla bestämma utifrån sin egen åsikt. Om du är missnöjd med dessa åsikter så skrik, svär, argumentera mot och dumförklara dem, för all del. Dräp bara inte debatten genom att dumförklara personen bakom åsikten, för debatten är oerhört viktig. Det visste till och med de gamla grekerna. 

Jag vill tillägga att jag i denna artikel inte intar någon politisk sida, mer än demokratins.

Krönikör: Sophia Lennartsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *