Datorerna på Katedralskolan Lund
Datorerna på Katedralskolan Lund

På Katedralskolan är användningen av IT-apparater vanlig. När vi börjar första ring fås en dator av värsta kvalité utav kommunen, som vi sedan förväntas att ha med på alla lektionerna under alla de tre åren. 

Datorerna används för att vi lättare ska kunna ha tillgång till aktuell information samt skriva uppsatser och andra läxor på. Beroende på vilken lärare man har i varje ämne så skiljer det sig däremot hur mycket vi använder den. Generellt sett så använder vi datorerna i en stor del av vårt skolarbete, för att huvudsakligen kunna komma ett steg högre i vår kunskapsutveckling.

För inte så länge sedan gick forskare ut med en undersökning kopplad till PISA, där det visade sig att den svenska skolan aldrig hade varit sämre. Det vill säga, att även om den nuvarande regeringen har gjort en stor satsning inom IT-området i skolan i ett syfte av förbättring, så har det egentligen bara blivit en försämring. Då kan man fråga sig hur det har kunnat bli såhär och varför.

I klassrummen används datorerna och mobilerna inte bara till att hämta fakta och skriva uppsatser, utan också till att gå in på sociala medier på lektionstid. Det, eftersom vi får lov att ha apparaterna uppe. Många skulle då säga att det är elevernas fel om de får dåliga resultat. Det håller jag med om till en viss del. Men om man ser det från ett annat perspektiv då du sitter i klassrummet uttråkad av läraren som står och babblar om och om igen och vet att något roligt är bara ett knapptryck ifrån, då är det svårt att motstå. En annan sak jag skulle vilja tillägga är att skärmar lockar, vilket också är vetenskapligt bevisat.

En annan nackdel är att datorer och elapparater generellt utger en slags strålning. För mycket av den strålningen ger oss sömnproblem samt koncentrationssvårigheter. Därför rekommenderar forskare oss att vi bara ska sitta 2-3 timmar per dag framför en skärm, som högst. När jag räknade ihop hur mycket en enkel elev sitter framför datorn på grund av skolan, fick jag upp det till 4-5 timmar per dag. Vill bara poängtera att läxläsning är inkluderad. Då kanske det inte är så konstigt heller varför vi elever inte har den disciplinen som skall has för att kunna stå emot sociala medier samt annat intressant på internet under lektionstid.

Dock vill jag inte minimera fördelarna med en dator. Som sagt så har vi en större utsträckning till information samt finns det smarta tricks för att göra skolarbetet lättare, som t.ex. google drive eller glosboken. Men ibland känns det som att IT-användningen blir för stor på grund av att den är, som sagt, framtidstänkande och därför inser få nackdelen. 

Jag vill avsluta med ett exempel då en av mina lärare frågade oss elever vilket vårt främsta skolverktyg var. Innan någon hade hunnit fått ordet, pekade hen på en av våra datorer och förklarade att det var datorn. Just i den sekunden kunde jag bara tänka på vad som hade hänt med papper och penna, det gamla vanliga sättet. Det sättet är det som har använts sedan 1.000 år tillbaka och som dessutom forskarna menar är det bästa sättet för att lära sig mest och snabbast.

Krönikör: Sarah Wolfe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *