För mig blir saker och ting ofta väldigt fel. Jag försöker mitt bästa men jag lyckas alltid agera fel mot någon eller något. Varför? Jo, för att jag försöker göra alla nöjda samt få alla att må bra, samt göra mig själv lycklig.

Jag tror att många kan relatera sig när jag säger att jag vill göra allt perfekt och vill tillfredsställa alla i min omgivning. Men att i slutändan blir det bara fel alltihop.

De negativa resultatet beror på att liksom min energi, så räcker inte heller min tid ihop. Även om jag önskade att jag hade åtta armar eller kunde klona mig, så kan jag inte det. 

Jag vet att jag har i mitt förnuft att jag omöjligt kan gör alla nöjda, men ändå så strävar jag fortfarande efter det. Samt mig själv, som jag nämnde innan, finns också en självisk strävan.

Även om jag har god mening så får det alltid negativa konsekvenser, vilket beror på att jag inte riktigt vet hur jag ska bete mig gentemot mig själv och andra. Man vill inte göra någon upprörd samt vill man också göra någon glad, vilket gör att det krockar. Jag har flera tydliga exempel, t.ex. att man dubbelbokar folk för att man inte kan säga nej eller i allmänheten har mycket att göra ,exempelvis skolan samt familjen, så bokar man in ändå. Jag vet att det var ett ganska löjligt exempel men principen finns där.

Jag själv, liksom säkert många andra, vill vara perfekt, både mot en själv och mot andra. Man vill finnas tillhands för alla alltid. Samtidigt spelar ens egen vilja in och gör det ännu mer komplicerat. Den slinker in i alla situationer även om man försöker förtränga den. I slutändan blir det, som jag nämnde, bara fel.

Jag kan bara prata utifrån mina egen erfarenheter då jag vet hur hemsk det kan bli då man inte vet hur man ska bete sig i situationen samt mot andra.

Det gäller att hitta en balans mellan de och jag. Vilket såklart är svårt. Men jag tror också att det är det enda sättet för att få sin vardag att fungera och minimera antalet sårade personer.

Krönikör: Sarah Wolfe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *