Att validera betyder att man bekräftar något, antingen en händelse eller en känsla hos en person. Att validera kan användas till alla situationer, men brukas ofta riktas till negativa och känslomässiga situationer. Det kan vara att du inte gjorde så bra ifrån dig på ett prov eller var elak mot en kompis. Då använder man validering för att bekräfta situationen samt känslorna som har medförts. 

I stora drag handlar validering om att förstå och acceptera. Förståelsen över sina medförda känslor och därmed också få acceptans för situationen.

För mig är validering en av de svåraste sakerna som finns att göra i världen. Speciellt självvalidering, som är direkt inriktad till dig själv och dina känslor. Eftersom att det handlar om att jag själv måste acceptera situationen som jag har hamnat i, utifrån att förstå varför jag har hämnat i den. Det låter kanske fånigt och kanske även lite korkat. Låt mig ta ett exempel: 

För några dagar sedan skulle jag göra ett stort matteprov. För mig kändes det som att det gick skit rätt ut sagt. Redan från början tyckte jag att det var svårt och det blev inte bättre av att mina föräldrar hade haft ett jättestort bråk dagen innan. I den här situationen skulle valideringen handla om att jag skulle acceptera situationen, alltså det dåliga resultatet som jag kommer få eftersom jag förstår varför jag presterade som jag gjorde.

För mig kopplar jag ihop validering med att hitta ursäkter, i och med att jag ibland har svårt för att acceptera saker som har med mig att göra. Jag tror att de flesta någon gång har varit självkritiska. Man är rädd för acceptans, eftersom man då tror att ens standard och egenkrav ska diminuera. Eller så är man rädd för att blir kritiserad och om man själv istället är “den högsta kritikern” kan man inte riktigt bli förvånad. 

För mig handlar acceptans också om att vara nöjd med någonting, och jag vill inte vara nöjd med ett dåligt resultat, eller?

Att validera som jag nämnde innan handlar först och främst om förståelse. Viket syftar till förståelsen till varför jag gjorde bort mig på provet. Alltså grunderna. Efter att man börjat förstå grunderna kan man tänka: Är jag nöjd med resultatet? Ja eller nej? Kanske?

Att validera har sitt huvudsyfte i att man ska kunna minska sin känslomässiga nivå för att må psykiskt bättre. Då kan man fråga sig vad som är värt mest; mitt psykiska tillstånd eller att jag inte är nöjd med mina resultat, utifrån de förutsättningar som jag har.

Krönikör: Sarah Wolfe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *