Förra veckan kom KatteKuriren med en förklaring till den politiska situationen i Sverige idag. Tidningen har nu sökt upp medlemmar i några av Sveriges stora ungdomspartier. De förklarar deras tankar kring det politiska läget.

I två delar kommer deras svar publiceras. Först ut är de röd-gröna: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

KatteKuriren ställde följande frågor: 

1.  Vad tror ni kommer hända inom svensk politik just nu, med tanke på DÖ och den relativa osäkerheten kring styret idag? 

2. Vad hoppas ni ska hända?

S. SSU Julius Jönsson:

“1. Vi tror inte att det är rimligt att försöka spekulera i vad som kommer hända, men vi hoppas att ingen glömmer att vi faktiskt står inför ett fascistiskt parti som vinner mer och mer makt. Vi hoppas inte på nyval, utan snarare att de borgerliga partier som nu brutit DÖ tar sitt ansvar att stänga ute SD, annars kan det gå riktigt illa.

2. Att KD åker ur riksdagen om det skulle bli nyval.”

V Ung Vänster, Hanna Cederin:

“1. Det som händer är att högern vill skapa kaos och på sikt ta makten, så att de kan få igenom högerpolitik. Samtidigt vill inte Socialdemokraterna föra en politik som innebär verklig förändring åt vänster. Just nu är det ett händelselöst läge med meningslösa utspel om ansvar och budget i balans.

2. Vi hoppas att alla partier ska föra fram sin politik och inte gömma sig bakom det politiska spelet. Till exempel vill vi prata om höjda skatter, arbetsrätt och vinster i välfärden. Att Decemberöverenskommelsen föll var på grund av att högern vill genomföra skattesänkningar och nedskärningar. Det borde vi ta debatten om.”

MP Grön Ungdom, Axel Hallberg:

“1. Jag tror att regeringen sitter kvar till valet 2018, men att det fram till dess kan komma en del osäkra situationer. Det är inte omöjligt att Alliansen går fram med en gemensam budget redan innan 2018 och på så sätt kan fälla regeringens budget, men jag tror att det ska väldigt mycket till för att denna situation ska mynna ut i ett nyval. Så länge vi har viktiga utmaningar att hantera, så som flyktingkrisen, så tror och hoppas jag att alla icke-poplulistiska krafter förstår vikten av att inte utlysa nyval hipp som happ.

2. Jag hoppas att nuvarande situation leder till mer blocköverskridande samarbete. Nuvarande blockpolitik är direkt skadlig för Sverige och bör snarast få ett slut. Jag hade uppskattat om regeringen samarbetade nära med FP och C, även om det skulle innebära att man distanserar sig från Vänsterpartiet nu. Det viktiga nu är breda och stabila lösningar.”

Senare idag publiceras Allianspartiernas svar. Håll till godo! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *