Nej.

Men det kan vara lätt att tro det, eftersom det har stått i rubriker i alltifrån små facebooksidor som ”I Fucking love Science” till tidningar som ”the Guardian” och ”Telegraph”. 

Så vad är det som har hänt?

I måndags uppdaterade Världshälsoorganisationen (WHO) sin lista över cancerframkallande faktorer (faktorer som kan vara kemiska ämnen, vanliga vanor eller till och med yrken) till att även inkludera processat kött. Till det kom också en klassifikation av rött kött som ”troligen cancerframkallande”. 

Detta betydde att mat såsom bacon och korv men också till exempel brunsås och julskinka med säkerhet, enligt WHO, orsakar cancer, precis som de tidigare sagt att rökning också ökar risken för cancer. Rökning ökar risken för lungcancer med 2500 %, och processat kött, som bacon, ökar risken för magcancer med 18 %.

Lite skillnad väl?

WHO har aldrig utgett bacon för att vara lika farligt som rökning. Vad världshälsoorganisationen har gjort är att skriva in processat kött i en lista som bestämmer vilken vetenskapligt grund som finns till att det orsakar cancer. Att köttet hamnat i samma kategori som rökning betyder att mycket starkt bevis finns för att kött orsakar cancer, det betyder däremot inte att risken att få cancer från kött är lika stor som att få det från rökning. WHO har aldrig hävdat det, och inte heller de bevis de har bedömt säger att så är fallet.

Inte heller är detta egentligen en nyhet. Rapporten som fick WHO att skriva in processat kött i listan är sex månader gammal. Det har länge varit trott att processat, och också rött kött, ökar risken för magcancer. Beviset som fick Världshälsoorganisationen att dra slutsatsen att processat kött orsakar cancer är inte alls nytt, det tog bara lång tid för WHO att diskutera hur trovärdigt det var.

Varför blev det då en så stor nyhet?

Det är Facebooks fel. 

Numer förlitar vi oss på Facebook och Twitter för ett nyhetsflöde. Att besöka till exempel aftonbladets eller DNs egen hemsida är onödigt, istället sitter vi på Twitter och Facebook och får de viktigaste artiklarna som statusuppdateringar eller ”tweets”. Även Kattekuriren råkar ut för det här: de flesta av våra läsare går direkt från Facebook till nyhetsartiklarna, istället för genom vår hemsida. 

I flödet i sociala media blandas seriösare tidningars rubriker med bloggars och facebooksidors, och vi filtrerar bort tråkiga artiklar. För att kunna konkurrera måste tidningarna skapa sensationella rubriker som drar uppmärksamhet till sig, likt kvällstidningar gjorde innan alltfler nyheter gick över till det digitala. ”WHO säger att processat kött ökar risken för magcancer” byts ut till ”Bacon lika farligt som rökning” för att vi ska klicka på länken istället för att bläddra vidare. Istället för att Aftonbladet använder tveksamma rubriker för att vi ska plocka med en tidning på ICA använder de nu tveksamma rubriker för att deras webbsida överhuvudtaget ska besökas.

Det är ingen slump att ”Bacon orsakar cancer” blossade upp nu istället för sex månader sedan, då forskningen kom ut. Just att listan som WHO placerade processat kött på också innehöll rökning gjorde att tidningarna kunde skapa speciellt sensationella rubriker. Hade inte tidningarna inte kunnat klämma ut att ”Korv är lika farligt som arsenik” (arsenik och nu korv är också på listan) hade troligen artiklarna aldrig skrivits, eller tagit upp förstasidan. De hade aldrig fått representera tidningen på Facebook.

Så hela saken var bara uppblåst. Då är det väl okej att äta bacon igen?

Nej. Bacon och annat processat kött, samt rött kött, ökar risken för cancer. Mycket forskning har gjorts på detta, och det står (nästan) helt klart att så är fallet. Ingen vet i nuläget exakt varför, men många undersökningar har gjorts och konsensus är att beviset är väldigt starkt. Det verkar också som att högre dagliga intag än de som undersöktes (50gram/dag) kan öka risken ytterligare, men där behövs mer bevis.

Det ökar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar, så du bättrar definitivt dina chanser att leva längre genom att skäraner på ditt köttintag.  

Andra dåliga vanor, utöver rökning och att käka arsenik, är att sola, arbeta nattskift och att dricka alkohol. Alla leder enligt WHOs lista till ökad cancerrisk. 

Vad är då sensmoralen?

Att vårt bruk av sociala media leder till att tidningar i framtiden kommer att lägga ut sensationella rubriker och blåsa upp ”nyheter” ur rimliga proportioner. De kommer, såsom hände nu, utnyttja vaga formuleringar och utelämna detaljer som erbjuder nyans. Vi måste vänja oss vid att även källor som vi tidigare bedömt varit mycket trovärdiga kan försöka ”lura oss” för att inte gå under när de konkurrerar med mindre seriösa medier. Vi måste vänja oss vid att läsa hela artikeln och granska den kritiskt, på ett sätt som vi inte behövde göra för tio år sedan. Slutligen borde vi i högre grad läsa tidningarna direkt, och inte förlita oss på bara vårt nyhetsflöde för allmänbildning.

En bra plats att börja kan vara att gå in på Kattekurirens förstasida och läsa våra andra rubriker.

Skribent: Axel Hellbom Almström, baconintresserad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *