Officiellt Roland Johansson, inofficiellt kallad Rålann. Vem är personen bakom fysikfejset?

“Det är enklare än så!”

Rålanns frekvent använda uttryck symboliserar smått hans karaktär. Som gymnasist för sisådär 40 år sedan såg Rålann oftare vägar än hinder. I skolan var han ”otroligt lat”, men med en positiv lättja och förmåga att se enkelheten i ting. Genom att tänka rationellt lyckades Rålann, trots sin lättja, långt. I sjuan fick han frågan om vad han villa arbeta med som vuxen. Någon sekund gick och ett spontant svar slank ut; lärare. Nu är han fysiklärare med behörighet för matematik- och astronomiundervisning. 

Gymnasietiden spenderade Rålann bakom schackbrädet, på diverse bollsportsplaner och på Trelleborgs Söderslättsgymnasium. Som sjuttonåring var Rålann längre än många, så basket och volleyboll var optimala. (Sedan växte de flesta om honom, men det är en annan historia)

Till sitt sjuttonåriga jag skulle Rålann ha gett följande råd: 

Våga mer! Det är inte farligt att misslyckas, alla gör det.

Ta det lagom allvarligt.

Dessa budskap verkar Rålann ha lyckats förmedla till sina elever. Ett starkt minne kommer från en gång då Rålanns elever skämtade med honom. Han hade tidigare under en termin kommit till jobbet med tröjan bak och fram. Sista dagen på läsåret bestämde klassen sig för att “våga mer!” och “ta det lagom allvarligt.” Medan lektionen fortlöpte gick hela klassen på toaletten i omgångar. Rålann noterade det och upplevde eleverna som ovanligt stimmiga, men fortsatte som vanligt. 

“Märker du ingenting?!” utbrast till slut en elev. Rålann hajade till. Var hans föreläsning om fysiska fenomen för svårförståelig? Nej, det är enklare än så! Som Rålann antagligen skulle säga till dig som läsare nu: “Säg (eller tänk) något begåvat!”

(Alla tröjor var bak och fram)

Skribent: Julia Rehn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *