Den andre till fjärde december gick den första omgången av Katedralskolans FN-rollspel av stapeln. Under dessa tre dagar samlades elever i årskurs två och tre från Samhällsprogrammet och Historieprogrammet för att tillsammans agera FN-delegater. 

Huvudfrågan på agendan var Syrienkonflikten, men därtill debatterades sju stycken mindre frågor i olika utskott. Det förhandlades, skrevs resolutioner, argumenterades debatterades och röstades. Framför allt skickades det lappar (en delegat hördes till och med kommentera ironin över att de i deras utskott behandlade miljöfrågor när de slösade bort så stora mängder papper på lappskickande). 

Hela rollspelet leddes av ett presidium bestående av elever från först och främst Hip3. Dessa agerade både generalsekreterare och utskottsordföranden. 

Dag ett av rollspelet började med utskottsmöten under förmiddagen, då de olika utskotten arbetade med sina separata frågor. Under mötenas gång lades det fram resolutioner i varje utskott, som sedan blev föremål för debatt. Vissa av dessa resolutioner togs sedan upp i generalförsamlingen. Dag ett slutade därför med en resolutionsdebatt om vaccinationsfrågor, som hade behandlats av utskottet WHO. Utav de tre resolutioner som kom upp i debatten gick enbart en, framlagd av bland annat Kanada och Frankrike igenom. 

Dag två fortsatte sedan med resolutionsdebatter från utskotten UNODA (drönare och nedrustning) och UNEP (grön ekonomi). Även här gick en resolution igenom i varje fråga. Sedan övergick dagen till inledningstal till huvudfrågan, där majoriteten av alla delegationer under en minut fick sammanfatta sin ställning i frågan. Efter det började den allmänna debatten, där alla kunde skriva upp sig på talarlistan och göra sin åsikt i frågan hörd. Ämnena som diskuterades rörde allt från bekämpning av terrorism, till flyktingmottagande, till Syriens framtid efter en lösning av konflikten. Samtidigt pågick förhandlingarna för fullt, både genom lappskickande och genom korta informella möten. Resolutioner författades, samarbeten utkristalliserades, frågor förhandlades och det började bli tydligt vem som stod var i frågan. 

Under tredje dagen fortsatte den allmänna debatten, samtidigt som de delegationer som låg bakom resolutioner kämpade för att få mer och mer stöd. Runt elvatiden var det tillslut dags att lämna in de färdigskrivna resolutionerna till presidiet. Dessa var då tre till antalet. En var författad av USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland; en av Israel och Afrikanska Unionen; och en av Kina och Ryssland. Var för sig debatterades sedan resolutionerna, och blev även föremål för omröstning. Ingen av dem gick igenom och de närvarande kunde konstatera att Syrienfrågan därför inte blivit löst. De flesta var dock överens om att det hade varit tre roliga och givande dagar. 

Rollspelets sista timme ägnades åt tal från lärare och presidium, och utmärkelser till de elever och delegationer som skött sig extra bra under rollspelets gång. När alla till slut lämnade stadshallen var det med både glädje och trötthet. 

Skribent: Emma Flärdh

Bilderna är tagna av personal på Katedralskolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *