I den politiska debatten idag är det allt vanligare att någon, kanske oftast när argumenten tar slut, drar till med ett utspel om att meningsmotståndarens motargument är ett inskränkande av yttrandefriheten. Att inte hålla med någon, att säga emot den vars åsikter man tycker är fel, likställs med att hindra någon från att uttrycka sina åsikter. 

Sedan skriver faktiska journalister på stora etablerade tidningar upprörda ledare om detta. De uttrycker rädsla över att den politiska toleransen försvunnit i ett allt mer polariserat debattklimat. En del viktiga poänger går att hämta, till exempel de utbredda hoten om våld och övergrepp som allt för ofta drabbar de som gör sina röster hörda. 

Men i Sverige är yttrandefriheten definitivt inte hotad, långt ifrån faktiskt. I korthet betyder yttrandefrihet en frihet att uttrycka och framföra sina åsikter utan censur, begränsning eller bestraffning. Yttrandefrihet handlar alltid om relationen mellan stat och individ, och alltså inte om relationen mellan individer. 

Detta tåls att upprepas; yttrandefrihet handlar alltid, vid alla tillfällen och utan undantag, om relationen mellan stat och individ. 

Yttrandefrihet handlar alltid om relationen mellan stat och individ

Alltså finns det i Sverige inget hot mot yttrandefriheten och tryckfriheten. Det finns inte heller någon censur (trots både privatpersoner och politikers arga utrop om detta när just deras åsikter inte alltid är i rampljuset). Den svenska staten har inga befogenheter att inskränka någon enskild individs rätt att utrycka sin åsikt. Inte heller har den svenska staten gjort ansatser till något sådant. 

I den här diskussionen är brottet hets mot folkgrupp viktigt att ta upp. Det betyder hot eller förakt mot personer, baserat på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Att säga ifrån när någon klart och tydligt uttrycker detta är alltså inte att censurera personen eller inskränka på deras yttrandefrihet, utan ett påpekande om att hen faktiskt begår ett brott. 

Samtidigt är det viktigt att tala om yttrandefrihet. För det sker faktiskt grova kränkningar av människors rätt till åsikter runt om i världen. Kina är det uppenbara exemplet, med sin grova censur av nätet och fängslandet av människor baserat på deras åsikter. 

Väldigt nyligen infördes dessutom nya lagar i Polen som ger regeringen kontroll över all statlig media. Den polska kulturministern har dessutom uttryckt en tanke om att sparka samtliga journalister i polsk public service och börja om på nytt med regeringens supportrar som nya mediaprofiler. Hoten mot tryckfriheten rör sig alltså närmare Sverige och in i ett land som faktiskt har medlemskap i EU. 

I Sverige, som haft en tryckfrihetsförordning sedan 1766, är det också skrämmande när svenska politiker i opposition säger att när de får makten så önskar de stoppa eller i varje fall byta ut media. 

Så ja, en diskussion om yttrandefrihet är nödvändig. Likaså behövs det en diskussion om det polariserade debattklimatet och hot mot de som uttrycker sina åsikter. Men det är inte samma diskussion, och att försöka slå ihop dem skapar bara förvirring. 

Skribent: Emma Flärdh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *