Elever på väg tillbaka från jullovet har bemötts av ett främmande skolbibliotek. Gruppbord har bytts ut mot bås åtskilda av ljudabsorberande väggar och det är nu inte möjligt att sitta mer än två personer tillsammans. Skolan ville ha ett tystare bibliotek för plugg men eleverna håller inte med.

 En vecka in på terminen: stolar flyttas upproriskt för att smått återbilda
En vecka in på terminen: stolar flyttas upproriskt för att smått återbilda “gruppborden”

”Jag antar att det kommer vara tystare men det är ju ett dåligt sätt att få alla att vara tystare.”

Så tycker en en av många Katteelever om bibliotekets nya inredning. Biblioteket har möblerats om under julen, men redan en vecka efter skolan börjat igen släpar elever bord och stolar för att efterlikna den gamla layouten.

”De har tillsatt flera enskilda platser, tagit bort rätt så många gruppbord.”

Så summerar en annan elev förändringen. Enligt skolledningen har många elever redan uttryckt sig positivt om den nya inredningen, men KatteKuriren har inte hittat några sådana uttalanden:

”Det är många som har grupparbeten nu.. Biblioteket är ju till för att man ska kunna studera, men samtidigt är det ju till för att man ska kunna träffas och kunna ”share ideas”, det kan man inte göra när det är så många enskilda platser.”
”De nya platserna är förfärliga. Man kan inte sitta i grupp: alltså, här ska man umgås!” 
”Inte bra. Har väldigt mycket tom yta även fast vi klagar på att det finns för lite platser.”
”Vi har ingen plats på skolan som vi kan vara tillsammans på nu!”

Samtidigt menar skolledningen att matsalen erbjuder en plats att umgås på.

”Det funkar ju inte eftersom matsalen är stängd stora delar av dagen. Det fungerar inte att sitta där när alla trängs om lunchplatser.”
”Jag vet inte vad jag tycker egentligen… Helt okej, men…”
”Det hade varit bättre att de sa till dem som störde, än att de tar bort dem som pratar normalt.”

Men arbetade man verkligen så mycket i de där stora grupperna?

”Nä. Kanske inte… Men man hade möjligheten att göra det.”

Skribent och intervjuer: Axel Hellbom Almström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *