En av Katedralskolans många stoltheter har länge varit det låga kaffepriset. Skolans kafeteria har sålt koppar av två storlekar för fem respektive tio kronor. Nyligen har dock en negativ förändring skett. Elever betalar i nuläget samma pris, men för mindre mängd dryck. Elever har inte fått ta del av någon som helst förklaring till detta, vilket enbart kan ses som ett oansvarigt beslut. 

Det var efter jullovet som pappersmuggarna i kafeterian byttes till en mindre storlek. Främst rör det de större muggarna, som tidigare varit i samma storlek som de på stadens många caféer. Dessa har blivit betydligt mindre. Samtidigt är priserna fortfarande desamma. En stor mugg kostar 10 kronor och en liten kostar 5. Priset rör självklart inte bara kaffe, utan även varm choklad och te. 

När eleverna inte blir medvetna om beslutet innan det sker så är någonting fel.

En prisförändring i sig är egentligen inget viktigt. Tidigare har det bland annat berott på byte från vanligt kaffe till ekologiskt, vilket kan ses som en positiv förändring. Men när eleverna, som är de främsta konsumenterna av kaffe från kafeterian, inte blir medvetna om beslutet innan det sker så är någonting fel. 

Först och främst har det inte tidigare gått ut någon märkbar information om att kaffemuggarna nu ändrat storlek. Det blir därför inte tydligt vad beslutet har för bakomliggande orsaker. På grund av det så ses det som oförklarligt och onödigt av många. 

För det andra så saknas det en tydlig förankring i elevdemokratin. Det är möjligt att beslutet är taget på demokratisk väg, men i så fall har majoriteten av skolans elever inte informerats om detta. 

För det tredje så är en prisändring utan tydlig orsak inte ett särskilt logiskt beslut. Elever tvingas nu betala samma pris för en mindre mängd kaffe än tidigare, vilket gör att priset per deciliter kaffe är högre än tidigare. Så länge det inte presenteras någon godtycklig förklaring till detta (såsom byte till en bättre sorts muggar) kan beslutet inte betraktas som särskilt genomtänkt. 

Avslutningsvis så tåls det att upprepa att en prisförändring i sig inte nödvändigtvis är negativ. En prisförändring utan syfte, där eleverna och tillika kaffekonsumenterna inte får ta del av beslutsprocessen, är å andra sidan inte heller positiv. 

Skribent: Anonym kaffeälskare 

One thought on “Kaffet på Katte”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *