“Riksdagen finner att regeringens förslag i frågan har bifallits…”

 

Så kunde det låta i Stadshallen torsdag 10/3 när ettorna på Katedralskolan hade sitt årliga riksdagsrollspel. Under en halv dag fick elever från samhälls-, historie-, humanist- och linguaprogrammet sätta sig in i förhandlingar, debatter och beslutsprocesser i olika politiska frågor.

Först ut var samhällarna och hipparna. Klockan 08.15 samlades ungefär 120 morgonpigga (eller trötta?) elever för dagens första möte med klasskamraterna/partikollegorna. Därefter följde flera andra möten med debatter, diskussioner och förhandlingar. Eftermiddagen avslutades i kammaren med debattinlägg från talarstolarna och beslutande i samtliga frågor.

Efter lunch var det sedan dags för eleverna från ekonomi-, humanist- och linguaprogrammet. Även om dagordningen såg likadan ut även för dessa så blev resultaten annorlunda. De olika partierna hade alla förhandlat på olika sätt, och nått många kreativa koalitioner.

Fem stycken frågor diskuterades under rollspelet. Dessa behandlade integration, kärnkraft, bostadsbrist, vapenexport och läraryrkets status. Många nytänkande lösningar nåddes, och hade Kattes rollspel varit den riktiga riksdagen så hade det politiska läget i Sverige kanske sett annorlunda ut idag.

Utöver lärarna sköttes riksdagsrollspelet av samhälls- och historieelever från årskurs 2. Dessa agerade även talmän och utskottsordföranden.

När dagen var över kunde samtliga närvarande hänga tillbaka finkavajen i garderoben med stolthet. Även om jobbet som politiker bara var för en dag så var det definitivt en intensiv och händelserik sådan.

 

Skribent: Emma Flärdh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *