Det var på en helgföreläsning om Global utveckling som jag hamnade mitt i ett bråk mellan föreläsaren och en av åhörarna. Inte vilken åhörare som helst upptäckte jag, utan en av mina gymnasielärare. Mitt i ett tal om maktinnehavares påverkan avbröt en upprörd röst föreläsningen. Därefter eskalerade bråket fort och föreläsningen ställdes in tills vidare. 

Några dagar senare frågar jag min lärare om vad som egentligen hände där i föreläsningssalen. 

“Jag är fortfarande chockad över mitt reagerande”, skrattar han smått förlägen, “men det var för mig orimligt att inte protestera. En så uppsatt professor får inte sprida falska uppgifter.”

Läraren, som önskar vara anonym, uppger att han inte ångrar sina ordval under dispyten. Namn som ”machofacist”, ”kommunistsvin” och ”samhällets ohyra” kastades vågat mellan parterna. Efter att säkerhetsvakter kallats till platsen, är läraren förklarad bannlyst från universitetsområdet. Lundaprofessorn fortsätter, enligt läraren, ”sprida felaktiga uppgifter och förgifta forskarvärlden”.

Var du med på föreläsningen? Hör av dig till KatteKuriren och berätta om din upplevelse av händelseförloppet!

Intervju utförd av: Julia Rehn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *