När dagarna börjar glesna på grund av inställda lektioner förstår man att snart rinner ännu ett skolår ut i sanden.  Man åtnjuter tillbakablickar om olika upplevelser och händelser som har tagit plats under året. Känslor av glädje och fröjd far runt i kroppen i vetande om att det är bara ett x antal lektioner kvar. Minnen, som har formats under året, bearbetas i våra tankar. Många av dem är fyllda med förnöjelse och delade med vänner och familjer. Men också besvikelser av saker som inte gick i vår väg. En känsla av tomhet blandad med sorg och frihet träffar de flesta människor. Rutiner, vanor och de dagliga kontakterna med människorna kommer att försvinna. Samtidigt innebär sommarlovet en frihet, där man som elev har möjligheten till att vara överhuvud i sitt eget liv. Sommaren, som många känner är möjligheternas och evighetens årstid där allt är möjligt och vad som helst kan hända. Många har säkert redan skrivit en lista med förväntningar, önskningar och mål som ska uppnås under lovet.

/../ det är just det som vi kommer kunna ha mest nytta av; nederlag och försök utan resultat.

Som sagt så innebär sommaren frihet och möjligheter. Men vad är det vi kommer att minnas av det år som har gått? Växlande värderingar och åsikter kommer att anträffas hos olika människor. Vi har alla olika erfarenheter som kommer påverka vår uppfattning av årets gång. Alla individer har personliga problem och svårigheter, som man har varit tvungen att ta sig igenom. Vissa har fått kämpa mer än andra. Andra har växt mer än vissa och enskilda har fått erfara mer än alla. Men utifrån våra prövningar och upplevelser står vi dock här inslutet av året med nya enskilda styrkor, nya personligheter och nya meningar om livet, som vi kommer ha glädje av under nästa år och under all framtid.

För vissa kan året dock ha bestått av en större del besvikelser och stora nederlag, trots många ärliga strider och försök. Det kan medföra i sin tur att en känner sig misslyckad och missbelåten över året. Men jag menar att det är just det som vi kommer kunna ha mest nytta av; nederlag och försök utan resultat. Det kanske låter lite märkvärdigt. Men den största kunskap en enskild individ kan äga är att inte ge upp och det är den kännedom som kommer ha störst betydelse för hur långt vi kommer i livet.  

Så när vårt sommarlov står vid vår tröskel och när vårt skolår snart är slut står vi här förhoppningsfyllda och förväntningsfulla. Glada men trötta gör vi oss redo för att gå på sommarlov.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *