Midsommarafton 2016 blev en dag för såväl skratt- som sorgetårar när midsommardans blandades med beskedet att Storbritanniens folkomröstning kring EU-utträde fick en majoritet på lämna-sidan. Många frågor cirkulerar och framtiden ser minst sagt oviss ut. KatteKuriren tog kontakt med Ingalill Fritzon, Katedralskolans nya rektor, för att höra hur Brexit skulle kunna påverka dagens och framtidens studenter. Särskilt fokus ligger på programmet International Baccalaureate. Flertalet IB-studenter vill viderastudera på brittiska universitet. Kommer den möjligheten påverkas av ett brittiskt EU-utträde?

Kommer det bli svårare för elever att ansöka till engelska universitet?
I dagens antagningssystem görs ingen skillnad mellan EU-medborgare och övriga medborgare men studieavgiften kan påverkas av nationalitet.

För att få studera på ett brittiskt universitet eller college måste du betala en avgift, tuition fee. Avgiften för att studera i Storbritannien får vara högst 9 000 pund/läsår för en EU-medborgare men universiteten väljer själva vilken avgift de vill ta ut, vilket gör att den varierar från universitet till universitet. Skottland tar inte ut någon avgift alls för EU-medborgare. 

Hur kan IB-programmet möjligtvis påverkas?
IB-programmet är ett internationellt program som ges på skolor världen över. 

Programmet vänder sig till internationella studenter som kan förflytta sig från en IB-skola till en annan varsomhelst i världen eftersom programmet ser likadant ut överallt och undervisningsspråket är alltid engelska.

IB-programmet vänder sig också till svenska studenter som siktar mot en internationell karriär. 

Den ökade globaliseringen har medfört att många studenter vill ha en internationell utbildning. Min uppfattning är att denna trend fortsätter och ökar i omfattning. Brexit kommer att förändra den internationella arbetsmarknaden och dagens studenter kommer att bli en del i denna spännande utveckling.

Kan du dra några vaga slutsatser kring huruvida Katedralskolans ekonomi kan påverkas?
Sveriges ekonomi kommer att påverkas av Brexit. Vi har nära handelsrelationer med Storbritannien och landet har varit en viktig samarbetspartner i EU-arbetet. Nya avtal måste upprättas som värnar goda relationer. I nuläget kan jag dock inte se att Katedralskolans ekonomi kommer att påverkas av Brexit.

Intervju med Ingalill Fritzon genomförd av Julia Rehn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *