Ingalill Fritzon, Katedralskolan Lunds nya rektor. Foto: Julia Rehn
Ingalill Fritzon, Katedralskolan Lunds nya rektor. Foto: Julia Rehn

Ingalill Fritzon kommer leendes emot oss på Katedralskolans skolgård. Med en aning av småländsk brytning hälsar hon hjärtligt. Tjugo minuter senare, på väg ifrån vår avslutade intervju, är jag och Axel fullkomligt säkra på att Kattes framtid kommer fortsätta ligga i goda händer.

Kunskap är ordet som jag kopplar till Katte

— Ingalill Fritzon

I år är Ingalill inne på sitt nionde år som rektor. Tidigare var hon en av rektorerna på Malmö Borgarskola, där hon det sista året tog sig an projektet att göra Borgarskolans filial Malmö Idrottsskola till en självständig enhet. Ingalill brinner för kunskap och har tidigare undervisat som gymnasielärare i juridik och ekonomi. Sitt intresse för undervisning och sin kunskapstörst väcktes mångt om mycket på Per Brahe-gymnasiet, som under Ingalills skolgång där kallades för Per Brahes allmänna läroverk i Jönköping. Där läste hon ekonomisk linje med redovisningsinriktning. Efter studenten studerade Ingalill vidare till civilekonom i Lund och jobbade som det fram till 35 års ålder. Därefter gick Ingalill en ettårig utbildning i praktisk pedagogik, för att sedan bli lärare.

Bakom Ingalills utstrålning av sakkunnighet gömmer sig år av nyfikenhet och en positiv inställning till förändringar. Just runt Ingalills yrkesväg talar hon om en sorts ”åttaårspassion”. I åtta år vardera har Ingalill varit lärare respektive rektor. ”Vägen”, menar Ingalill, ”är oftast otroligt krokig.” Hennes tips är att använda sina kunskaper och ta sig an nya utmaningar. På så sätt fås fler infallsvinklar kring livet som man lever och vill leva.

Att öppna upp för nya vägar i arbetslivet är också något som Ingalill värnar om. Samhället skiftar ständigt och för att på bästa sätt hänga med i utvecklingen, är öppenhet och kunskap om framtidens arbetssysslor viktigt. Katte uppnår detta, menar Ingalill. Även om hon tidigare inte känt någon av lärarna på skolan, har hon redan fått uppfattningen att de alla är kompetenta lärare med mycket gedigen kunskap. Själv uttrycker Ingalill det som att ”kunskap är ordet som jag kopplar till Katte”.

Ingalill är mamma till tre barn. De två sönerna tog studenten förra året, medan dottern går i nionde klass. Genom barnen får Ingalill en djupare förståelse för elevers välmående och motivation under skolgången. Det ger en annan infallsvinkel, som är berikande och förstärker elevperspektivet. Kommunikationen elever – skolpersonal emellan är viktig för en bra och stimulerande studiemiljö. Ingalills förhoppningar för de kommande åren är därför att det aktiva samtalet på skolan kommer fortsätta främja trivseln och möjligheter till utveckling.

Vi ser med glädje och förväntan fram emot de kommande åren med Ingalill Fritzon i spetsen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *