Under gårdagen annonserade KatteKuriren på sin facebooksida att ett lotteri – med start idag – drar igång. Lotter får du om du passerar Bokbordet på Katte idag innan kl 12, eller genom att skicka ditt telefonnummer alt. e-mail till oss. Lotter finns tillgängliga fram till 21/9 och fås genom att A. Rekrytera en medlem eller själv bli medlem (Ett medlemskap binder dig inte till att jobba med tidningen. Ifall du inte vill, såklart! 😉 ) ger 1 lott, B. Skicka in tips, lärarcitat etc. till kattetidning@gmail.com ger 3 lotter eller C. Skicka in material som artiklar, listor, krönikor, noveller, andra texter, bilder, serier etc. ger 5 lotter. Nedan hittar du medlemsformuläret:

Namn *
Namn

Detta används enbart för registrering i vår medlemsbas.

Adress
Adress

Jag vill vara en del av KatteKurirens aktiva redaktion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *