Sverige är ett demokratiskt land, där yttrandefrihet står som en av våra grundlagar.  Med yttrandefrihet menas att vi har rätt till uttrycka våra åsikter nästan utan begränsningar. Vi får dock inte publicera något kränkande på nätet. Yttrandefrihet innefattar också att vi har rätt till att uttrycka oss anonymt. Tyvärr utnyttjas detta också för att sprida näthat.

Jag anser att den anonymitet vi har i dagens samhälle ska finnas kvar. Eftersom att en av grunderna till att ett samhälle kan kalla sig demokratiskt är rätten till att förmedla sina åsikter utan risk för motåtgärder från staten och bli förföljd, är anonymitet en självklarhet.

Anonymitet används som ett skydd mot till exempel  identitetstöld, men kan också användas för att skada till folk. Eftersom att anonymitet medför att en person inte direkt kan kopplas till dess uttalanden förminskas konsekvenserna. Detta har i följd gjort att folk sprider näthat och ger oacceptabla kommentarer till andra människor. Då uppstår bland annat en ökande rädsla som gör att vissa människor inte vågar gå ut på nätet för att medverka i aktuella diskussioner.

     Hur gör vi då för att få så många som möjligt att medverka och delta i digitala diskussioner?

Näthat motverkar konceptet med anonymitet, då anonymitet skapades för att bidra till högre ökade medverkan av svenska medborgares förmedling på nätet. Resultatet av näthatet är att det förekommit många diskussioner om  möjligheten av att vara anonym ska tas bort. Förslaget medför en klar motstridighet mot demokratin, då vi som medborgare ska ha en chans att vara anonyma.

I dagens samhälle är det färre människor som blir dömda för mobbing om det förekommer på nätet, vare sig mobbaren är anonym eller inte. Det beror på att hatbrott på nätet sällan utreds. Hela 96 procent av fallen läggs ner. Enligt Brå beror det på att IT-kompetensen är låg samt att eventuella bevis är lätta att redigera eller ta bort. Därför är inte anonymitet boven till näthat utan istället människors beteende på nätet.

En idé för att motverka näthat är att ta bort anonymitet men det kommer att sätta oss i fara. Alla webbsidor håller inte den säkerhetsstandard som krävs för att bevara våra personuppgifter. Deltar man då i en diskussion ökar det risken för att hackers kommer åt ens personuppgifter. Att införa regler enligt PUL skulle kräva alltför många resurser, vilket inte är realistiskt.

Min ståndpunkt är att vi borde börja informera barn från ung ålder samt genom hela deras skolgång om hur de ska förhålla sig till nätet; vad som är acceptabelt att skriva. Vilket också innefattar att få lära sig vilka konsekvenser som medföljer ett kränkande beteende samt hur man förhåller sig kritiskt till det man läser. Detta innebär ett förebyggande arbete mot näthat, och i och med påverkan på barn i tidig ålder så kan mängden närhat minska. I teorin innebär detta att fler människor vågar delta i det offentliga samtalet.

Anonymitet är en demokratisk rättighet. Tyvärr medför det näthat. I och med man kan inte ta bort en rättighet för att skydda en annan så är nyckeln till problem att bekämpa genom att förebygga.

Skribent: Sarah Wolfe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *