Terrorism har på senare tid blivit ett vardagligt begrepp för oss. Vi konfronteras ständigt med benämningen genom en massiv produktion i olika typer av medier exempelvis nyhetsrapporter.

Det mest omtalande ämne, i anknytet till terrorism, är terrororganisationen Islamiska staten (IS). Den uppstod för några år sedan och har idag etablerat sig rejält, som nu är på nedgång och förlorar ständigt mark. Men fortfarande i dagsläget ses de bland annat som den värsta terrorgruppen på jorden. Deras grymma handlingar utsätter inte bara oskyldiga människor för tyranni utan pådriver också den värsta flyktingkrisen som världen har sett efter andra världskriget. Deras uttalade syfte är att sprida en extremt radikal tolkning av islam, samt förinta den västerländska demokratiska kulturen. Bara under de senaste året har de gjort sig skyldiga till en rad olika terrorattacker, inte bara i Mellanöstern utan också i Europa och USA. Islamiska staten är inte den enda terrororganisationen som säger sig agera i islams namn. Det finns också bland annat de välbekanta Al-Qaida och många mindre, oetablerade grupper i Afrika.

På väldigt många platser i världen har rädslan för terrorattentat fått nytt liv. Inte minst hos de människor som lever i nära kontakt med Islamiska staten och andra liknande organisationer är fruktan en ständig följeslagare. Men även här i väst är oron stor. Detta utnyttjats också av politiker som den välbekanta Donald Trump, som har ett eget intresse att skapa sig en maktposition. Genom användningen av obetänksam retorik och oansvariga tal, så leder det inte bara till följd av att en ytterliga rädsla spänds på men också att ett hat mot ett folk som utövar en viss religion skapas.

Genom hat, konstanta nedlåtande uttalanden från högt uppsatta politiker om islam och vinklad nyhetsrapportering om terrordåd (diskuterbart) utförda i islams namn uppstår en association i vårt undermedvetande mellan terrorism och islam. En kort tid därefter har en koppling mellan de två manisterat sig i vårt medvetande. Det som först var en känsla eller fruktan har nu blivit en stark åsikt eller till och med en upplevd sanning – att terrorism är ett islamiskt påfund. Detta resultat av subtilt planterade fördomar är i grund och botten helt absurt och kan få förödande konsekvenser. Att det sker är tyvärr helt förståeligt utifrån den bild som vi i väst framför allt skapat genom skeva mediala perspektiv.

I grunden definieras terrorism som ett systematiskt användande av våld i syfte att få igenom politiska och etiska frågor. Våldet kan antingen utföras av fristående organisationer eller enskilda regeringar som med hjälp av rädsla vill införa specifika samhällsförändringar. Det är absurt hur vi i västvärlden associerar terrorism med Islam när en  observation av en karta över terroristdåd i Europa visar att det finns en större mängd terroristdåd har tagit plast i norra Irland, i samband med IRA som har försökt, genom en väpnad kamp,  skapat ett enat socialisktiskt Irland. Norra Spanien har också ett högt terroristdåd. De skyldiga är separatistgruppen ETA som har genom blodiga attentat försökt göra Baskien självständigt. Det största antalet dåd i USA är dessutom utförda av unga vita män med kristen bakgrund. Varför associerar vi inte då terrorism med irländare, spanjorer och unga vita män med kristen bakgrund?

Som sagt är terrorism ett bruk av våld för att med hjälp av rädsla få igenom olika förändringar. Det är inget begrepp som enbart tillhör en viss religion, människa eller samhälle.

Skribent: Sarah Wolfe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *