I varje idrott finns det risk för skador. Det finns många orsaker till det här, till exempel ålder, vår kropp och hur mycket vi tränar. Beroende på träningsmängd måste vi tänka på att vi inte tränar på fel sätt eller överanstränger vår kropp. Om vi inte gör det tar vår kropp för mycket onödig skada.

Varje år skadas 60 000 barn och ungdomar så allvarligt att de behöver söka vård. Siffran är mycket större i verkligheten, eftersom många inte söker vård för sina skador. Dock är det flest inom bollsporterna som uppsöker hjälp för sina skador. Cirka 40-60%  av unga fotbollsspelare skadas varje år. Strax därefter kommer brottning och gymnastik med en skaderisk på 30-45 % per år.

I sporter som kräver kraftiga riktningsförändringar är knäskador väldigt vanligt, såsom fotboll, handboll och innebandy. Den här typen av knäskador kan leda till allvarliga problem när man blir äldre.

Det är jätteviktigt att förebygga skador redan i ung ålder, annars kan detta påverka en under resten av livet.

Hur kan vi då undivka skador? Detta är den brinnande frågan som alla vill ha ett svar på. Svaret  beror på vilken slags idrott det handlar om. Ett generellt tips för skadeförebyggande är dock att styrketräna, eftersom det finns en stark koppling mellan muskelstyrka och minskad skaderisk.

De hårdast drabbade områdena är knä, fotled och baksidorna av låren. Knäskador kan ofta bero på en svag bål eller att baksidorna av låren är svagare än framsidorna. För att förhindra fotledsskador såsom stukningar är det bra att utföra balansövningar på ett ben.

Det är viktigt att träna skadeförebyggande även som barn, eftersom barns kroppar är mer känsligare för skador än vuxnas kroppar. Barn är inte färdigutvecklade så de tål inte lika mycket påfrestningar som vuxna. När barn kommer upp i tonåren ökar ofta motståndet och träningsfrekvensen. Då är det viktigt att barnet har fått tillräckligt med skadeförebyggande träning så att deras kroppar är förberedda på de ökade påfrestningarna.

Observera även att orsaken till en skada är oftast tidigare skador vilket innebär att har du väl skadat dig en gång så ökar risken drastiskt för att du kommer skada dig igen. Därför bör du undvika dem från första början!

Skribent: Oliver Hansen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *