Hur länge ska vi låta olyckor ske och låta skyldiga komma undan? Hur länge ska vi låta liv tas på grund av vårdslöshet i trafiken? Hur länge ska nära och kära få lida, för att vissa inte har förmågan att tänka trafiksäkert? Inför hårdare straff för trafikbrott för att förhindra att vi förlorar fler liv!

Enligt Transportstyrelsen omkom 341 personer i trafiken mellan februari 2018 och mars 2019. De skriver att om man jämför med ett 5-års medelvärde för tidigare 12 månader har antalet omkomna ökat med 30 procent. Antalet liv som idag tas i trafiken blir allt fler och fler, vilket är oerhört oroväckande. Att färdas i trafikfordon ska inte innebära en fara för livet, men ändå är det så många som dör.

 

I första hand behöver en förändring ske fort. Teknikensvärld.se berättar att det behövs snabba åtgärder för att rädda fler liv. Idag kör mer än hälften av alla trafikanter för fort. Om alla höll hastigheten hade mer än 100 personer per år, fortfarande varit vid liv. För att förhindra detta måste fler fartkameror sättas upp så folk tvingas hålla hastigheten. Trafikregler finns av en anledning och likaså hastighetsgränser. För att folk ska följa trafikreglerna och hastighetsgränserna som är uppsatta behövs även hårdare straff. Vissa trafikanter idag behärskar inte det konsekvenstänk som är nödvändigt i trafiken. Därför anser jag att orsakaren av trafikbrott ska straffas genom att få körkortet indraget för livet ut. Jag menar, hade du känt dig trygg med en vårdslös förare ute i trafiken? Det hade iallafall inte jag gjort.

 

I andra hand måste vi tänka på att det inte endast är den som omkommer i trafiken som drabbas. Det är personens familj, vänner, partners och så många fler som också skadas. Den hemska smärta nära och kära måste leva med livet ut för att deras vän har omkommit, är outhärdlig. Det tomrum de känner och det dystra mörker som de omges av, slukar upp dem tillslut. Att förlora någon man älskar ska inte ske 341 gånger per år, BARA för att folk inte följer trafikregler och hastighetsgränser. För att minska den fruktansvärda sorg alla de omkomnas närstående tvingas genomgå, MÅSTE antalet trafikbrott bli noll.

 

I tredje hand, så är det tyvärr många som anser att vi i Sverige redan har tillräckligt hårda straff för trafikbrott. Enligt lagen.se är idag straffen för trafikbrott skärpta och anses vara tillräckliga för att minska antalet döda i trafiken i Sverige. Dock är det så att motormagasinet.se uppger att mer än 7 av 10 bryter mot trafikregler. Alla dessa brott i trafiken besvaras idag allt oftare med varningar. Transportstyrelsen påstår att varna trafikanter som begår trafikbrott ska förebygga trafikföreträdelser och därmed indraget körkort. Att endast ge folk varningar för trafikbrott är livsfarligt. Hur ska en varning hjälpa den dagen trafikanten tog någons liv, på grund av trafikbrottet den en gång blev varnad för?

 

Avslutligen, hur länge ska vi stå och se på? Hur länge ska vi låta liv försvinna? Jag kan inte se på när fler trafikanter kör vårdslöst. Siffran 341 borde vara 0 och ingen ska vara otrygg på vägarna. Ingen ska behöva förlora sin allra närmsta vän, bara för att folk inte kan hålla hastigheterna. Innan fler liv går bort måste fler körkort dras in. En varning hjälper inte den dag den överkörda kroppen ligger på båren. En skillnad måste göras nu, för nästa person som blir överkörd kanske är du.

Skriven av en anonym medlem

Källor:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/officiell-statistik-polisrapporterad/nationell-statistik/

https://teknikensvarld.se/325-doda-i-trafiken-2018-orovackande-trendbrott/

https://lagen.nu/ds/2007:31

Alla källor är hämtade 01/04/19.

Sist uppdaterad: 2020-02-18

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *