Credit: @yohannlibot at unsplash.com

Covid-19 håller på att döda tusentals människor och förstör världens ekonomi. Den sprider terror genom tiotal länder och sprids snabbare än den vanliga influensan. Forskare håller just nu på att hitta ett vaccin mot detta virus. Vissa anser att man i Sverige har tappat kontroll över Covid-19 och många svenskar är oroliga för framtiden.

Vad är Covid-19?

Covid-19 är en typ av Coronavirus som upptäcktes i slutet av 2019. Coronavirus är en stor grupp bestående av flera virus som ser ut som en krona och har därav fått namnet Coronavirus (latin krona = corona). Som alla andra Coronavirus är Covid-19 en Zoonos och kan därför hoppa mellan djur och människor. Covid-19 upptäcktes i en tätbefolkad stad där det spred sig snabbt från ett tätbefolkat område till andra städer. Just nu har viruset spridits sig till många länder, inklusive Sverige.

Vad för symptomer får man?

Enligt (Folkhälsomyndigheten, 2020-03-20) kan Covid-19 orsaka milda förkylningsymptom (t.ex hosta), svår nedre luftvägsinfektion med komplikationer i flera organ (b.l.a njursvikt) och allvarliga sjukdomsförlopp för äldre människor, de som har nedsatt immunförsvar och de som har hjärt eller lungsjukdomar.

Hur sprids Covid-19?

Covid-19 sprids ofta genom droppsmitta eller direkt kontakt med andra personer. Droppsmitta är överföring av droppar genom nysningar och hostningar. Enligt Folkhälsomyndigheten är det fortfarande oklart om Covid-19 sprids genom indirekt kontaktsmitta, men enligt CDC (USA:s motsvarighet för Folkhälsomyndigheten) kan det finnas en chans för detta. Indirekt kontakt är när man rör en yta eller objekt som har varit i kontakt med smittämnet och sedan rör mun, näsa eller öga. På så sätt överförs viruset indirekt till en själv. Det finns inga direkta bevis från Folkhälsomyndigheten att indirekt kontakt kan leda till att bli sjuk av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten finns heller inga direkta bevis att Covid-19 sprids under inkubationstiden.

Hur undviker man Covid-19?

Enligt folkhälsomyndigheten kan man undvika att få Covid-19 genom att: tvätta händerna med tvål, ej röra ansiktet, använda handsprit, stanna hemma om du är sjuk, undvika att röra andra och nysa eller hosta i armvecket.

Finns det botemedel/vaccin mot Covid-19?

Just nu, finns det inga botemedel/vaccin mot Covid-19 men forskare undersöker olika alternativ som kan hjälpa drabbade patienter. Om du på internet läser om en produkt som botar mot Covid-19, utan att den har bevisats fungera av WHO eller Folkhälsomyndigheten, är produkten förmodligen falsk och säljaren försöker bara lura konsumenten på pengar.

Hur spreds viruset så snabbt?

Åsikt: Jag tror att Covid-19 spred sig genom flygplatser och andra färdsätt där många människor samlas. Sedan åkte dessa människor till andra folkfyllda platser och smittade andra. En annan sak kan vara sportlovsresor till utlandet och sedan tillbaka till hemlandet där folk har tagit med sig viruset tillbaka och sedan spridit det till andra.

Vad för ekonomiska konsekvenser finns det?

Åsikt: Just nu, finns det inget sätt att bestämma vad för ekonomiska konsekvenser det finns av Covid-19 eftersom faran inte är över. Det kan gå dåligt eller riktigt dåligt. Det kan gå bra eller riktigt bra. Man kan inte fullt förutspå börsen eller hur alla företag kommer att göra för att inte fullt skadas av krisen. Jag är inte en person med en universitetsutbildning i ekonomi, därför bör denna åsikten inte tas helt seriös.

Källor:

Av Arslan Gholam PDP Katedralskolan

Uppdrag: Vi i Kattekuriren behöver hjälp, vi är inte helt felfria och behöver respons. Om ni ser ett misstag, skicka gärna ett mail till oss eller skriv på kommentarsfältet. Gmail: Kattetidning@gmail.com

//Nya KK styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *